Kategori Berita: Opini

11 Juni 2011 / 07:40

Jati Kasilih Ku Junti

Basa, adab, seni, budaya, kaunikan, tradisi, jeung naon nu nyampak di Sunda ayeuna geus lamokot ku akulturasi nu teu merenah tur ngaleungitkeun asli jeung kaaslian Sundana. Jawadah tutung biritna sacarana-sacarana, kiwari ukur jadi barang anu langka nu mungkin bae baris...