Jati Kasilih Ku Junti (Bagian Kadua)

13 Juni 2011 / 05:29 Dibaca sebanyak: 1160 kali Tulis komentar

Anis fahrunisaDisungsi diteang aslina di mana geus pagaliwota jeung jati nu geus kasilih ku junti. Kungsi dina papanggungan diistrenana budak emang sorangan pajarkeun teh “Punten Lo, pami tiasa mah tembang Sunda Cianjuran teh entong ngangge sinden istri, margi suanten istri mah aurat, dipahing pisan kupaham nu fanatik mah!” Jelas nayaga leungit hiji sabab tembang Sunda Cianjuran dipirig ku kacapi indung, suling, rincik, jeung sinden duaan papasangan. Saliwatan hemeng, na ari pasisiang sumping grup nasyid nu cenah mah modern musikna ge minus one, bari aya vokalis istrina nu ngaji teu aya laranganana ti sohibul hajat. Asa kacida ku urang Sunda kapaksa ngambeuan menta kaul Cianjuran nepika dimomorekeun.

Urang bandingkeun ku adab kasopanan tata titi duduga peryoga. Tembang Sunda Cianjuran dihaleuangkeunana rek eusi Quran rek eusi kasundaan tangtu digelarna bari diamparan calik digegenah sarta pamilona diuk sila calik emok tur ngahaleuangkeunna anteb. Tapi nasyid harita lalaguanana nyutat tina Alquran jeung Hadis nu pinuh pituah diaoskeun bari nangtung kalayan nyandak gaya pamaen Nasrani nu biasa narantung di gereja nalika nganyanyikeun pupujian tinu Alkitab. Lain teu resep nasyid, ngan saupama kaayaan siga kitu pasti atra pisan urang Sunda geus teu boga wiwaha kana Sundana sorangan. Kadieunakeun ditaluntik, nayaga degung oge wayang parindah pacabakan jadi nayaga elektun jeung pamaen dangdut. Beuki ruksak bae seni Sunda jeung budayana.

Antukna, Pemprov Jawa Barat ngawajibkeun mulok pelajaran Basa Sunda ti mimiti SD nepika SMA anu tujuanana pikeun ngalestarikeun budaya Sunda. Sakapeung sok hayang seuri Basa Sunda kudu dilestarikeun, ana kitu mah urang Sunda teh barang nu langka. Duh Sunda jeung urang Sunda, ka marana jeung di marana atuh tilemna? Lantis ku semah nu pada ngagul-ngagul jeung ngabageakeun budaya deungeun. Bener atuh jati kasilih ku junti teh!

Ieu mah sakadar saran, ngarah Sunda tetep nanjeur sa-Jawa Barat, pake atuh Sunda ti mimiti basa nepika budayana saanak incu sapiri umpi sabab Bahasa Indonesia katur Bahasa Inggris mah pasti baris diajarkeun di sakola oge. Urang teundeun di handeuleum sieum tunda dina hanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang dugi kasampeur deui. Cag!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Logo Pemprov Jabar

Jadwal Program Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
Bulan Nopember s/d Desember 2017

No. HARI/TANGGAL WAKTU NAMA KEGIATAN MATERI SENI TEMPAT PELAKSANA BIDANG/UPTD
1 Jumat 3 Nopember 2017 19.30 selesai Pemutaran film Bulan Purnama Sinema Tea House Teater Terbuka Balai Pengelolaan Taman Budaya
2 4 s.d 5 Nopember 2017 09.00 s.dselesai Pasanggiri Degung Tingkat Jawa Barat Pasanggiri Gedung Kesenian Rumentang Siang Balai Pengelolaan Taman Budaya
3 Sabtu 11 Nopember 2017 19.30 s.d.selesai Pergelaran Wayang Golek Pergelaran Wayang Golek Gedung PPK Balai Pengelolaan Taman Budaya
4 Kamis s.d Rabu 16 s.d 22 Nopember 2017 09.00 selesai Festival Drama Musical Festival Gedung Kesenian Rumentang Siang Balai Pengelolaan Taman Budaya
5 Kamis s.d Minggu 16 s.d 19 Nopember 2017 09.00 selesai Mitra Praja Utama MPU Pergelaran seni, out bond, diskusi/seminar Lembang Bidang Kebudayaan
6 Sabtu 25 Nopember 2017 19.30 s.d selesai Pergelaran Wayang Golek Pergelaran Wayang Golek Gedung Kesenian Rumentang Siang Balai Pengelolaan Taman Budaya
7 Selasa s.d Kamis 5 s.d 7 Desember 2017 09.00 selesai Bandung Internasional Digital Art Festival (BIDAP) - Workshop
- PameranPerpomance
Bidang Industri Pariwisata
8 Sabtu 9 Desember 2017 Ciletuh Geopark Festival Pergelaran seni Ujung Genteng Kab. Sukabumi Bidang Kebudayaan
9 Sabtu 9 Desember 2017 19.30 selesai Pergelaran Wayang Golek Pergelaran Wayang Golek Gedung PPK Balai Pengelolaan Taman Budaya
10 Rabu s.d Sabtu 27 s.d 30 Desember 2017 08.30 selesai Binojakrama Pedalangan Binojakrama Pedalangan Teater Terbuka Balai Pengelolaan Taman Budaya
11 Minggu 31 Desember 2017 19.30 selesai Pergelaran Aneka Ragam Seni Bajidoran Gedung Teater Terbuka Balai Pengelolaan Taman Budaya
Doc. Humas Disparbud Jawa Barat 2017